Foyer

Vstupná hala, ktorú možno využiť na privítanie hostí, výstavy, umiestnenie rautových stolov

200 m2